Współpraca

BIURO RACHUNKOWE EXPERT

Zalety współpracy. Uwolnij się od urzędu skarbowego!


Szybkość zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy zmusza do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, a co za tym idzie jest to zajęcie bardzo czasochłonne. Przekazując prowadzenie księgowości do Biura Rachunkowego minimalizuje się czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyklucza się również ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości oraz związane z tym faktem nieprzewidziane koszty. Jako biuro rachunkowe będziemy na bieżąco informować o stanie finansowym Państwa firmy oraz przekazywać niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i prawie pracy. Wszystkie usługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

BIURO RACHUNKOWE EXPERT

Zalety współpracy. Uwolnij się od urzędu skarbowego!


Posiadamy szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości i podatków.

Jak wygląda procedura rozpoczęcia współpracy?


Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie Biura Rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.


Gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa?


Dokumenty księgowe podatnika przechowywane są w siedzibie Biura Rachunkowego przez okres 2 lat. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego jeszcze przez okres 1 roku dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Biura Rachunkowego, a po upływie tego okresu dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi na podstawie protokołu przekazania.


Inne korzyści współpracy.


W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

Jak wygląda comiesięczna współpraca?


Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania miesięcznych dowodów księgowych (do 10-tego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego).

Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach 8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek) lub w innych godzinach, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu. Pozwala to na znakomite obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS.


Usługi za pośrednictwem internetu.


Świadczymy usługi na "odległość" bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.


KONTAKT Z BIUREM O BIURZE